Reklamtion

Reklmation

Självklart är det tråkigt att du vill göra en reklamation men vi ska hjälpa dig!

Ta gärna fram ordererkännandet och eventuell faktura du fått från oss innan du påbörjar reklamationen så att du tillgång till allt underlag.

Kontakta oss på order@adwater.se för att påbörja reklamation.

Tänk på att kontakta oss innan du påbörjar sortering av varor eller annat som medför extra kostnader.
Reklamation skall alltid påbörjas så snart ett fel eller skada upptäckts.

Reklamation och preskription
För att åberopa att vara är felaktig ska köparen reklamera till Adwater omgående, dock
senast 5 dagar från leverans samt på begäran returnera varan.

Kontakt
Kontakta oss på order@adwater.se för att påbörja reklamation.

Vänligen skriv Reklamation (Ordernummer) i ämnesraden i ditt mail.

 

Leveransvillkor
Adwater AB ansvarar endast för att godset skickas från produktion inom utsatt leveranstid, men garanterar aldrig när godset är framme hos köparen.  Eventuella reklamationer avseende fraktskador eller saknat gods ska därför ställas av köparen direkt mot fraktföraren.  Orderbekräftelse är bindande och vid skillnader och/eller otydligheter mellan annan
korrespondens och orderbekräftelse ges orderbekräftelsen företräde. Det åligger köparen att
aktivt leta efter fel i orderbekräftelser, säljaren ansvarar inte för fel som köparen ej påkallat.

Varor säljes med villkoren FVL om inget annat avtalas och då tar transporterade bolag över ansvaret för godset vid lastning.

Produkter
Säljaren reserverar sig för att avvikelse gällande utförande, färg och funktion kan förekomma på produkter.

Korrektur
Säljaren lämnar inga garantier för att tryckfärger stämmer exakt överens med lämnat
korrektur och/eller orderbekräftelse. Säljaren äger rätt att avgöra om tryckfärgen är godkänd eller ej. Måtten som anges i korrektur och orderbekräftelser är inte exakta och/eller skalenliga och viss måttavvikelse kan därför förekomma. Det åligger köparen att aktivt leta efter fel i korrektur, säljaren ansvarar inte för fel som köparen ej påkallat. Köparen ansvarar för att samtliga färgkoder stämmer i korrekturen.

Notera att färger på en skärm kan skilja sig åt mot tryck och levererad produkt. Därför är det upp till köparen att aktivt kontrollera färgsättningen på korrekturet och inte gå efter skärmens färginställning. Samma korrektur kan ha olika färger beroende på skärmens inställningar.

Leveransförseningen
Om leveransen av ordern försenas beroende på orsaker hänförliga till säljaren är köparen berättigad till förseningsvite. Om förseningen beror på tredjepart, t.ex. transportör så kan inte Adwater AB ställas ansvariga.  Krav om ersättning ska då ställas direkt till transportören eller annan part.

Beställning lagd med normal leveranstid:
1-2 arbetsdagars försening: 5% avdrag på ordervärdet av försenad produkt.
3-5 arbetsdagars försening: 5% avdrag på ordervärdet av försenad produkt.
6-10 arbetsdagars försening: 15% avdrag på ordervärdet av försenad produkt.

Beställning lagd med tillvalen snabbleverans eller express:
1-5 arbetsdagars försening: Expressavgift stryks.
6-10 arbetsdagars försening: Expressavgift stryks samt 15% avdrag på ordervärdet av försenad produkt.

Försening i produktion räknad från planerat uleveransdatum.

Rulla till toppen