Reklamation

Självklart är det tråkigt att du vill göra en reklamation men vi ska hjälpa dig!
Ta gärna fram ordererkännandet du fått från oss innan du påbörjar reklamationen så att du tillgång till allt underlag.