Reklamation

Självklart är det tråkigt att du vill göra en reklamation men vi ska hjälpa dig!
Ta gärna fram ordererkännandet du fått från oss innan du påbörjar reklamationen så att du tillgång till allt underlag.

Kontakta oss på order@adwater.se för att påbörja reklamation.

Tänk på att kontakta oss innan du påbörjar sortering av varor eller annat som medför extra kostnader.
Reklamation skall alltid påbörjas så snart ett fel eller skada upptäkts.